Babadağ

Babadağ Mesire Alanı ve Spor Merkezine ilişkin 1/25.000 Çevre Düzeni Planı ile 1/5.000 ve 1/1.000 Ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planı değişikliği 19-10-2016 Tarihinde askıya çıktı. Askı süresi 17-11-2016 tarihinde sona erecektir.

Askıda bulunan planlara BURADAN ulaşabilirsiniz