MUÇEP

Muğla Çevre Platformu, her ay farklı bir bölgede düzenlediği olağan toplantılarının 4.sünü Fethiye’de gerçekleştirdi.  
Muğla, Bodrum, Milas, Gökova, Fethiye, Marmaris, Datça ve Köyceğiz, Dalaman bölgelerinden sabah erken saatlerde yola çıkan katılımcılar Pastoral Vadi’de buluştular.
Atölye çalışmalarının ardından genel oturuma geçildi. Genel Oturumda atölye çalışmalarının sonuçları sunuldu. Platformun iç işleyişi ile ilgili düzenlemeler yanında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Doğa Koruma Alanlarını imara açma girişimine karşı yürütülen çalışmalar değerlendirildi. Bakanlığın projeyi iptal etmemesi durumunda, mücadelenin parçası olarak başlatılacak hukuki süreçlerin hazırlıkları değerlendirildi. MUÇEP’in başlattığı örgütlü mücadelenin, başta Ayvalık olmak üzere benzer mücadeleler veren diğer bölgelerdeki sivil inisiyatiflerle dayanışma ağlarının örülmesi ile daha güçleneceği konusunda uzlaşıldı.
Daha sonra Muğla Bölgesinde sayıları  hızla artan Rüzgar Enerjisi Santralları ile ilgili bir sunum yapıldı. 10 MW’ın altındaki  RES’lerin doğrudan “Temiz Enerji” kategorisinde sayıldığı için ÇED sürecinden muaf tutulması nedeni ile ortaya çıkan çevre tahribatları, projelerin gerçekleştirildiği yerlerdeki halkın görüşünün alınmaması nedeni ile yaşanan huzursuzluklar dile getirildi. Gücüne bakılmaksızın, her türlü enerji yatırımının yapılacağı yerin ve projesinin, mutlaka bilimsel kriterlere uygun olarak hazırlanan ÇED süreçlerinin sonunda onaylanması gerektiği konusunda fikir birliği oluştu.
Okluk Koyu’nda Cumhurbaşkanlığı Konutu’nun yıkılarak aynı yerde başlatılan inşaatla ilgili durum görüşüldü. İnşaatın yürütüldüğü bölgenin halkın girişine tamamen kapatıldığı, karadan ve denizden bölgeye girişin yasaklandığı ifade edildi.  Yapılan
inşaatla ilgili ne Büyükşehir Belediyesi’nde, ne de Marmaris Belediyesi’nde bilgi olmadığı, bir süre önce Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından askıya çıkartılan projenin ise, Bakanlığın hazırlayarak Muğla BŞB’ne gönderdiği fakat henüz onaylanmayan, Doğa Koruma Alanlarının koruma derecelerini düşüren yeni plana uygun olarak hazırlandığı belirtildi. Henüz onaylanmamış bir planı baz alarak yürütülen çalışmaların meşru olmadığı vurgulanarak, konunun kamuoyu gündemine getirilmesi ve yasal girişimde bulunulması kararlaştırıldı.
Bir sonraki toplantının 1 Nisan 2017 tarihinde Muğla’da yapılması kararlaştırıldıktan sonra oturum sonlandırıldı.
Muğla Çevre Platformu hakkında detaylı bilgi edinmek için www.mucep.org adresini ziyaret edebilirsiniz.