Yapı Ruhsatları

Fethiye Belediyesi İmar İşlerinde, yapı ruhsatı başvurusu öncesinde yapılan mimari projeye ön onay uygulaması kaldırıldı. 31 Temmuz Pazartesi gününden itibaren ruhsat başvuruları tüm projelerden birer adet kopya ve ruhsat için gerekli tüm belgelere birlikte yapılacak.

Hazırlanan projeler ve belgeler imar işlerindeki evrak kayda bırakılacak.  Buradan ilgili memura havale edilecek ve sıra numarası alınacak. İlgili memur tüm dosyayı (projeler ve belgeler) inceleyecek. Dosyada eksik ve hata çıkmaz ise ruhsat başvurusu yapmak üzere genel evrak kayda kayıt yaptırılacak ve ruhsat hazırlanacak. Belgelerde eksikler veya projelerde hatalar çıkması halinde; ilgili memur düzeltmelerin yapılması için dosyayı geri verecek. Düzeltmelerin ardından aynı memura iletilen dosyanın eksikleri ve hataları kontrol edilecek. Her şey tamamlandı ise ruhsat başvurusu yapmak üzere genel evrak kayda başvuru yapacaksınız ve ruhsatınız yazılacak.

Düzeltmelerin ardından yapılan belediye onayı ile AYDEM başvuruları yapılacak.

MUSKİ onayı için belediyenin MUSKİ ile görüşmeleri sürüyor, büyük olasılıkla MUSKİ, ilk başvuruda hazırlanan ve belediye tarafından onaylanan bir belge ile başvuruyu kabul edecek. (bu konudaki detaylar henüz netleşmedi)

Geçici Yapı Müteahhitliği başvurularında sistem değişmedi. Belediye mimari projeye ön onay yaparak müteahhit başvurusu için size geri verecek.

ÖÇK ve kurul projelerinde de sistem değişmedi. Kurumlar tarafından belirlenen belgeler ve projeler ile belediyeye başvuru yapılacak.

Ruhsat dosyalarının takibi için elektronik sisteme geçiliyor. Ruhsat dosyalarının imar işlerinde girişi yapıldığında sms ile bilgi iletilecek. Belediyede kurulan kioska yapı sahibinin TC kimlik numarası girilerek dosyanın kaçıncı sırada olduğu, hangi yetkili tarafından incelendiği, eksiklerinin neler olduğu, tamamlanıp tamamlanmadığı vs görülecek.

Ruhsatlar ile ilgili sistem değişikliğinin yanı sıra, Fethiye Belediyesi,  Özel Çevre Koruma alanlarında Muğla Büyükşehir Otopark Yönetmeliği yerine, Genel otopark yönetmeliğinin kullanılacağı bildirildi.