Basın Açıklaması

6 Haziran 2018 tarihinde, 24 Haziran Başkanlık ve Genel Seçimlerinden hemen önce, “YAPI KAYIT BELGESİ VERİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR” Resmi Gazete’de yayınlandı. Bu usul ve esaslar ile ruhsatsız ya da ruhsata aykırı yapıların kayıt altına alınması amaçlanıyor gibi görünse de asıl amacın büyük bir krize sürüklenen ülke ekonomisine gelir elde etmek olduğu ortadadır. “İmar Barışı” adıyla yansıtılan bu süreç, kapsamlı bir “İmar Affı” dır.

Yüzyıllardır topluluk içinde huzur ve barışı sağlamak amacı ile çıkartılan kanunlar ve kurallar belirli aralıklarla gündeme getirilen “İmar Affı” yönetmelikleri ile ortadan kaldırılıyor. Yönetmelikteki boşluklardan yararlanan vatandaşlar, kendi kanunlarını kendi kurallarını ortaya koyarak yerel yönetimlerin itibarsızlaşmasına sebep olurken yerel yönetimlerin de kaçak yapılaşmaya göz yummasına yol açıyor.

Yerleşme yerleri ile bu yerlerdeki yapılaşmaların plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun teşekkülünü sağlamak amacıyla düzenlenmiş olan; İmar Kanunu, Kıyı Kanunu, Orman Kanunu, Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, Deprem Yönetmeliği, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik vb gibi kanun ve yönetmelikleri hiçe sayan, Mimar ve Mühendis denetiminden yoksun yapılmış kaçak yapılar, bu yönetmelik sayesinde yasal hale geliyor hatta işletme ruhsatı alabiliyor.

Kanunun 31 Aralık 2017 Tarihinden önce yapılan kaçak yapıları kapsadığı bilindiği halde, gerek bakanlığın tespit için hiçbir altyapı oluşturmaması, gerekse yerel yönetimlerin göz yumması sonucu kaçak yapılaşma tüm hızıyla devam ediyor. Rantın ve turizm gelirlerinin yüksek olduğu Kabak Koyu, Kayaköy gibi bölgelerde insanlar hiçbir kaygı gözetmeden, hiçbir kanundan çekinmeden kaçak yapı yapma yarışında. Deprem bölgesinde yaşadığını unutan, en büyük zenginliğinin tarihi ve doğası olduğunu fark etmeyen insanlar yalnızca rant peşinde, yasaları ve devleti kandırmaya çalışıyor. Devlet; teknolojik olanakları kullanarak çok kolay bir biçimde bu yapılanları tespit edebilecekken tüm sistemini kişisel beyan ve halkın birbirini şikayet etmesi üzerine kuruyor.

Acilen, yapılan kaçak yapıların yetkili mercilerce durdurulması ve yıkım işlemlerinin gerçekleşmesi gereklidir. İlgili kurumları bu talana son vermek adına bir an önce göreve davet ediyoruz.