Basın Açıklaması

Korunan Alanlara yönelik, 2012 yılında yürürlüğe giren ‘Korunan Alanların Tespit, Tescil Ve Onayına İlişkin Usul Ve Esaslara Dair Yönetmelik’ kapsamında değişikliğe uğrayan Muğla İli sınırlarındaki Doğal Sit değişikliklerine ilişkin paftalar teker teker onaylanmaktadır. İlk olarak 2016 yılında gündeme gelen ve sit değişikliğinin kaynağını oluşturduğu söylenen ‘Ekolojik Temelli Bilimsel Rapor’ ise sır gibi saklanmakta, kamuoyu ile paylaşılmamaktadır. O günkü kamuoyu baskısıyla rafa kalktığı söylenen proje bugün sessiz sedasız gerçekleştiriliyor. Gökova Körfezi, Okluk Koyu değişikliği ile başlayan süreç, Fethiye-Kelebekler Vadisi ile devam etmektedir. Geçtiğimiz hafta Bakanlığın 29/07/2019 tarih ve 176367 sayılı OLUR’u ile Fethiye Kelebekler Vadisi’nin 1. Derece olan Doğal Sit statüsü Nitelikli Doğal Koruma Alanı olarak değiştirilerek tescil edilmiştir.

Ülkemizin en çarpıcı güzellikteki yerlerinden biri olan Fethiye- Kelebekler Vadisi 1995 yılında 1. derece doğal sit alanı ilan edilmiştir ve her türlü yapılaşmaya, doğayı ve çevreyi etkileyen, kirleten her türlü insan faaliyetine kapatılmıştır. Günümüzde vadi tabanında sürmekte olan turizm faaliyetlerinin kaldırılması, alanın kendi doğal flora-fauna ve dengesiyle baş başa bırakılması gerekirken hangi gerekçe ile çadırlı kamp alanları, bungalov ve günübirlik faaliyetlerin yapılabildiği alanlara izin veren ‘Nitelikli Doğal Koruma Alanı’ ilan edilmiştir?  Zamanın Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin ‘Biz bu raporları hala onaylamadık. Bu raporlar bittiğinde buraya gelerek bu insanlarla paylaşacağız. Hiç kimse endişe etmesin bundan’  sözlerine karşın, bu sır dolu raporlar açıklanmadığından, bizler vadinin 1. Derece olan statüsünün hangi bilimsel sebeplerle düşürüldüğünü bilemiyoruz. Tanımında naif ve sanki doğayı koruyormuş gibi görünen ‘nitelikli koruma’ tanımının bir kandırmaca olduğu ülke deneyimlerimizle sabittir. Biliyoruz ki bu sözlerin arkasına sığınarak, birçok doğal alan talan edilmekte, sözde ilerleme ve kalkınma hedefleri ile peşkeş çekilmektedir.

Kelebekler Vadisinde sürdürülecek her çeşit ve ölçekteki turizm faaliyeti, insan konforunu önceleyeceği için oradaki doğal dengeye zarar verecek ve yok edecektir. Bilimsel olarak incelendiği söylenen Kelebekler Vadisi’nde hali hazırda yürütülen işletme faaliyetlerinin yasallığı, 1. Derece doğal sit alanı olan bölgedeki olumsuz insan etkileri sorgulanacağı yerde, mevcut kötüye kullanımı devlet eliyle yasallaştırmaya yönelik bir plan değişikliği yapılmaktadır. Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, mutlak koruma altına alınması için gerekli pek çok koşula sahip olan bu özel bölge nasıl korunur, insan eliyle yapılan tahribattan nasıl kurtarılır diye plan yapmak yerine, sit derecesini düşürerek ‘bungalov’ gibi tam olarak ne olduğu belli olmayan bir yapılaşma çeşidine izin vermektedir.

Mimarlar Odası Muğla Şubesi ve Fethiye Temsilciliği olarak Kelebekler Vadisinin koruma derecesinin düşürülmesine, alanın her çeşit ve ölçekte turizm faaliyetine açılmasına karşı olduğumuzu, konunun her daim takipçisi ve savunucusu olacağımızı kamuoyuna duyururuz.