Yaşlı Dostu Fethiye

Fethiye’nin sadece yaşam ve yaşlı dostu bir kente dönüşümünü desteklemek amacıyla bir süredir çalışmalar yapan Yaşlı Dostu Fethiye çalışma grubu ile 15 Mayıs’ta temsilciliğimizde bir toplantı gerçekleştirdik...

Türkiye’nin Güney Kore’den sonra dünyada en hızlı yaşlanan ikinci ülke olduğunu, Fethiye’nin de özellikle son yıllarda hızla göç alan ilçelerden biri olduğunu vurgulayan gönüllülerden oluşan grup
Dünya Sağlık Örgütü ortaya koyduğu “Yaşlı Dostu Kent" kavramı hakkında bilgi verdi. Sosyal ve fizikî alt yapıda hayatın akışını kolaylaştıracak düzenlemelere değinen grup sonuçta Fethiye’mizin tüm yaşayanlar için yaşam dostu ve örnek bir kent olabilmesi için mevcut düzenlemelerde iyileştirmeler gerektiğini ve bunun ancak tüm tarafların birlikte uyumlu çabaları ile başarılabileceğini vurguladı.

Kentin yaşlı dostu olarak değerlendirilebilmesi için;

*Sosyal Katılım,

*Toplumsal Yaşama Dâhil Olma ve Toplumun Yaşlıya Saygısı

*Vatandaşlık Görevini Yerine Getirme ve İşgücüne Katılım

*Bilgi Edinme ve İletişim,

*Toplum Desteği ve Sağlık Hizmetleri

*Dış Mekânlar ve Binalar

*Ulaşım

*Konut

alanlarında Dünya Sağlık Örgütü tarafından tarif edilen kriterlerin önemini aktaran grup bu konuda kamuoyu oluşturulması, bilgilendirme ve ön çalışmaların yapılması için görüşlerimize başvurdu. İlgili düzenlemeleri gerçekleştiren kentlerin sadece yaşlıların değil kentte yaşayan tüm insanların, engellilerin de rahat yaşamasına yardımcı olacak olması nedeniyle, temsilciğimiz de konu hakkında yapılabileceklerle ilgili her zaman görüş alışverişi ve dayanışmaya açık olduğunu iletti