Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu Başkanı

Günay Solak
0533 773 73 84

Sekreter Üye

Burcu Çeşmeli
0533 252 32 51

Sayman Üye

Görkem Karadon
05557633763

Üye

Zafer Toklu
0555 399 88 85

Üye

Suphi Demiray
0542 643 35 34